Mối quan hệ thân thiết thông qua Hiệp ước tương trợ Lào – Việt
14/06/2019
Lịch sử mối quan hệ Việt – Lào là những con đường vinh quang
14/06/2019

Hiệp định về tổ chức liên quân Lào – Việt trong cuộc kháng chiến chống Pháp

Trong lịch sử quan hệ quốc tế, quan hệ láng giềng Việt Nam – Lào luôn là một tấm gương hiếm có, mẫu mực và trong sáng giữa hai dân tộc cùng đấu tranh, giành độc lập, tự do. Trong hơn nửa thế kỉ vừa qua, tình cảm ấy ngày càng gắn bó mật thiết trên con đường xây dựng, phát triển. Cùng nhìn lại thời kỳ kháng chiến chống Pháp hào hùng của dân tộc thông qua hiệp định về tổ chức Liên quân Lào – Việt.

1. Hoàn cảnh ra đời của Hiệp định về tổ chức Liên quân Lào – Việt

Trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954), Việt Nam và Lào đã luôn kề vai sát cánh để tăng cường tổng lực, giành lại chủ quyền dân tộc. Trong quá trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc bấy giờ cũng giành sự quan tâm đặc biệt đến nhân dân Lào và mong muốn hai nước gắn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Sau khi Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập tại Quảng Châu (Trung Quốc) vào tháng 6/1925, Lào trở thành một đầu cầu truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào Đông Dương. Từ đó, Nguyễn Ái Quốc đã đặt nền móng cho quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào tạo nên một bước ngoặt lịch sử đặc biệt quan trọng.

Hiệp định về tổ chức Liên quân Lào - Việt

Việt Nam và Lào đã luôn kề vai sát cánh trong cuộc kháng chiến chống Pháp

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, nhân dân hai nước nương tựa lẫn nhau, chiến đấu oanh liệt tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc, cho ra đời Hiệp ước tương trợ Lào – Việt. Sau khi giành lại được chính quyền, nhân dân hai nước Việt Nam, Lào luôn mong muốn được sống trong hòa bình, tiếp tục hợp tác, cùng nhau bảo vệ nền độc lập và tập trung xây dựng đất nước. Chính phủ hai nước đã ký Hiệp ước tương trợ Lào – Việt và Hiệp định về tổ chức Liên quân Lào – Việt, đặt cơ sở pháp lý đầu tiên cho sự hợp tác giúp đỡ và liên minh chiến đấu chống kẻ thù chung của hai dân tộc.

2. Nội dung của hiệp định tổ chức liên quân Lào – Việt

Hiệp định về tổ chức Liên quân Lào – Việt đã xác định những nét cơ bản về đường lối, chủ trương kháng chiến chống thực dân Pháp dựa trên cơ sở liên minh chiến đấu Việt Nam – Lào. Dựa trên tinh thần đó, quân và dân các địa phương vùng giáp ranh biên giới Việt Nam – Lào phối hợp đánh quân Pháp ở nhiều nơi. Hội Việt kiều cứu quốc rải rác ở các tỉnh, thành phố của Lào cũng tham gia động viên, kêu gọi thanh niên tích cực gia nhập lực lượng Liên quân Lào – Việt.

Hiệp định về tổ chức Liên quân Lào - Việt

Hiệp định về tổ chức Liên quân Lào – Việt đã xác định những nét cơ bản về đường lối, chủ trương kháng chiến

Các lực lượng vũ trang Việt – Lào đã cố gắng từng bước lấy được niềm tin của nhân dân, xây dựng thêm nhiều cơ sở kháng chiến và mở rộng địa bàn hoạt động ra khắp các tỉnh của Đông Lào. Giai đoạn 1945 – 1948, liên minh chiến đấu Việt Nam – Lào hình thành, phát triển và thu được nhiều kết quả, góp phần thúc đẩy quan hệ đoàn kết chiến đấu Việt Nam – Lào gắn bó mật thiết hơn nhờ vào Hiệp định về tổ chức Liên quân Lào – Việt.

Hiệp định về tổ chức Liên quân Lào - Việt

Các lực lượng vũ trang Việt – Lào đã cố gắng từng bước lấy được niềm tin của nhân dân

Ta có thể thấy, trong những năm 1945 – 1950, sự phối hợp, giúp đỡ, liên minh đoàn kết chiến đấu giữa Việt – Lào, Lào – Việt đã góp phần đem lại những thắng lợi căn bản cho sự nghiệp cách mạng của hai nước. Đó là bước tiền đề, điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của mối quan hệ liên minh, đoàn kết chiến đấu Việt Nam – Lào trong những năm tiếp theo của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

3. Tình hữu nghị giữa hai nước Việt – Lào

Quan hệ Việt Lào là một tình cảm dân tộc đáng trân trọng, được bắt nguồn từ lòng yêu nước, sự đồng cảm, có chung tư tưởng và hướng đi. Từ những năm kháng chiến chống Pháp với hiệp định về tổ chức Liên quân Lào – Việt, hai dân tộc Việt Nam, Lào đã dành cho nhau sự giúp đỡ đến mức cao nhất nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển tương lai của hai dân tộc.

Hiệp định về tổ chức Liên quân Lào - Việt

Quan hệ Việt Lào là một tình cảm dân tộc đáng trân trọng

Quan hệ Việt – Lào được bồi đắp, nuôi dưỡng bằng chính công sức, của cải, xương máu của nhiều thế hệ cách mạng người Việt Nam và Lào. Trải qua hơn nửa thế kỷ qua với nhiều gian khổ, thử thách, quan hệ đó vẫn còn vẹn nguyên, hơn thế nữa đóng góp phần lớn vào nhiều mặt trận. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Giúp bạn là mình tự giúp mình” để thể hiện sự trân trọng của Việt Nam đối với mối quan hệ láng giềng này.

Với những thành quả mà hai đảng đã giành được thông qua hiệp định về tổ chức Liên quân Lào – Việt, chúng ta có thể tự hào và tin tưởng vào liên minh hai nước trên mọi lĩnh vực. Các thế hệ sau ghi nhớ những mốc lịch sử hào hùng của hai dân tộc để tiếp tục phát huy, xây dựng mối quan hệ thân tình giữa hai dân tộc Việt – Lào với khẩu hiệu “Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.