Ý nghĩa ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Lào
13/06/2019
Mối quan hệ thân thiết thông qua Hiệp ước tương trợ Lào – Việt
14/06/2019

Kỷ niệm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào

Năm 1977 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quan hệ giữa hai nước với ngày ký hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào. Tình bạn keo sơn trên nhiều phương diện này đã sớm đem lại những thành quả và niềm tự hào cho nhân dân hai nước. Trong bài viết sau, Ánh Dương Tour sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu rõ hơn về Hiệp ước giữa hai đảng, hai nhà nước Việt Nam – Lào.

I. Mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam – Lào

Việt Nam và Lào từ xưa đến nay đã là hai nước láng giềng gần gũi núi sông liền một dải. Vị trí địa lý thuận tiện, những nét tương đồng về văn hóa và tiến trình phát triển giúp cho nhân dân hai nước duy trì mối quan hệ thủy chung, gắn bó lâu đời. Đặc biệt, từ khi Đảng Cộng sản Đông Dương, sau này là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào ra đời, lãnh đạo con đường chống lại quân xâm lược, giành lại độc lập dân tộc thì mối quan hệ đó ngày càng mở rộng, phát triển.

Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào

Việt Nam và Lào từ xưa đến nay đã là hai nước láng giềng gần gũi núi sông liền một dải

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã đặt có công đặt nền móng cho mối quan hệ bền chặt này với phương châm mang ý nghĩa chính trị sâu sắc: “Giúp bạn là mình tự giúp mình”. Trải qua nhiều thử thách, gian khổ, hai dân tộc Việt Nam và Lào luôn kề vai, sát cánh bên nhau, đồng cam cộng khổ. Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào chính là dấu mốc quan trọng trong quá trình xây đắp nên mối tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết và hợp tác toàn diện. Sự gắn kết này trở thành tài sản vô giá, nguồn lực quý báu không chỉ với các giai đoạn lịch sử mà còn là tiềm lực cho hai nước trong tương lai.

II. Ngày ký hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào

Hiệp định được ký kết trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam và Lào bước vào giai đoạn khó khăn, ác liệt. Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết năm 1962 về Lào như một lời tuyên bố sau những thắng lợi quan trọng trên phương diện chính trị, quân sự, ngoại giao của cách mạng Lào, đây cũng là mốc đánh dấu sự phát triển mối quan hệ giữa Việt Nam – Lào. Với điều kiện thuận lợi đó, hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 5/9/1962.

Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào

Hiệp định được ký kết trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam và Lào bước vào giai đoạn khó khăn

Sau giải phóng năm 1975, 18-7-1977 là ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào. Hiệp ước nhấn mạnh: “Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, tình đoàn kết chiến đấu và tình hữu nghị không gì lay chuyển được giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào, tình đồng chí vĩ đại giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào được tôi luyện trong mấy chục năm đồng cam cộng khổ, cùng chiến đấu, cùng chiến thắng kẻ thù xâm lược, cùng hợp tác và giúp đỡ nhau xây dựng đất nước là một truyền thống quý báu, một sức mạnh vô địch của hai dân tộc, hai Đảng…”.

Bốn mươi năm trôi qua, Hiệp ước đã trở thành cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng để hai dân tộc anh em không ngừng củng cố và phát triển quan hệ bền chặt, hiệu quả, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

III. Ý nghĩa của Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào

Nhân dân của hai nước luôn tự hào khi nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như sự đoàn kết, gắn bó thân tình giữa Việt Nam và Lào. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hai nước đã giành được độc lập, chủ quyền dân tộc, giữ vững chính trị, ổn định xã hội. Chúng ta có thể vui mừng nhận thấy ý nghĩa của quan hệ đặc biệt thông qua việc thiết lập ngoại giao cùng mốc son ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào.

Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào

Nhân dân của hai nước luôn tự hào khi nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc

Ý nghĩa trong lĩnh vực kinh tế được khẳng định rõ ràng. Việt Nam hiện đứng thứ hai trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Lào. Sự tăng trưởng kim ngạch buôn bán hai chiều là kết quả rõ ràng nhất cho những ưu tiên trong hợp tác kinh tế, thương mại đã được ghi rõ trong Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào. Đầu tư của hai bên tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như điện lực, lâm nghiệp, khảo sát và khai khoáng, giao thông vận tải, trồng cây công nghiệp.

Ý nghĩa về văn hóa, thông tin, nghệ thuật, thể thao, y tế và đặc biệt về giáo dục & đào tạo khó có thể phủ nhận. Hàng năm, hai bên đã trao đổi hàng trăm học sinh, thực tập sinh, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong công cuộc đổi mới, phát triển. Phía Việt Nam có nhiều sự giúp đỡ nước bạn trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm sóc y tế, đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

Hơn thế nữa, sự hợp tác về an ninh – quốc phòng cũng được coi trọng. Hai Đảng, hai Nhà nước luôn nỗ lực hỗ trợ song phương, đảm bảo chủ quyền dân tộc.

IV. Nội dung hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào

Sau ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào, sự gắn kết của hai nước được thiết lập trên nhiều phương diện, lĩnh vực. Hiệp ước gồm 7 điều khoản, hai bên thỏa thuận tăng cường các quan hệ hợp tác XHCN, cùng có lợi về nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, khai thác tài nguyên thiên nhiên và về các lĩnh vực kinh tế khác; viện trợ cho nhau về kinh tế và kỹ thuật; đào tạo cán bộ; trao đổi chuyên gia các ngành kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật; mở rộng quan hệ mậu dịch theo chế độ ưu đãi đặc biệt.

Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào

Sau ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào, sự gắn kết của hai nước được thiết lập trên nhiều phương diện, lĩnh vực

Hiệp ước này có giá trị trong 25 năm và được mặc định gia hạn mười năm một lần nếu không có bên nào muốn hủy bỏ Hiệp ước, ít nhất là một năm trước khi Hiệp ước hết hạn.

Song hành với sự phát triển nhanh chóng hiện nay, chúng ta đều nhận thấy những thời cơ và thách thức đối với cả hai nước. Việt Nam luôn coi trọng và giành ưu tiên cho việc phát triển quan hệ với Lào. Nhân dân hai nước làm hết sức mình để không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết và kỷ niệm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào.