Hiệp định về tổ chức liên quân Lào – Việt trong cuộc kháng chiến chống Pháp
14/06/2019
Quan hệ đặc biệt và ý nghĩa của việc thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt – Lào
15/06/2019

Lịch sử mối quan hệ Việt – Lào là những con đường vinh quang

Trong lịch sử quan hệ quốc tế từ xưa đến nay trên thế giới, quan hệ giữa Việt Nam và nước láng giềng Lào là một tấm gương sáng điển hình, hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và hiệu quả của hai dân tộc. Hãy cùng nhìn lại lịch sử mối quan hệ Việt – Lào để thấy rõ điều đó.

 

1. Bản chất, đặc điểm của mối quan hệ

 

Bản chất của mối quan hệ song phương giữa Việt – Lào bắt nguồn từ lòng yêu nước của nhân dân hai quốc gia, kết hợp với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, tình đoàn kết thủy chung và niềm tin về lòng chân thành, trong sáng mà hai dân tộc dành cho nhau. Sự giúp đỡ lên đến mức cao nhất nhằm thực hiên các nhiệm vụ cách mạng và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai của cả hai dân tộc.

Lịch sử mối quan hệ Việt - Lào

Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Xuphanuvông

Không giống với bất kỳ mối quan hệ nào khác trong lịch sử thế giới đương đại, lịch sử mối quan hệ Việt – Lào được nuôi dưỡng bằng công sức, của cải, xương máu của rất nhiều thế hệ cách mạng của cả hai bên. Trải qua thời gian, mối quan hệ đó vẫn còn nguyên vẹn và ngày càng bền chặt dù cho có gặp phải nhiều gian nan, thử thách và sự chống phá của các thế lực thù địch. Đây là một quan hệ được xây dựng trên nền tảng quan điểm, nguyên tắc, phương pháp và cơ chế phù hợp với điều kiện cụ thể của nhân dân hai dân tộc.

Lịch sử mối quan hệ Việt - Lào

Bộ đội biên phòng 2 nước chụp ảnh chung ở cột mốc biên giới

Các đặc điểm của mối quan hệ Việt – Lào:

– Lịch sử mối quan hệ Việt Lào phát triển từ quan hệ truyền thống lên quan hệ đặc biệt.

– Quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng nền móng và chính Người cùng đồng chí Kaysone Phomvihane, đồng chí Xuphanuvông và các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước dày công vun đắp, được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Xây dựng, bảo vệ và phát huy quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào Lào – Việt Nam là sự nghiệp của nhân dân hai nước.

– Quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào là mối quan hệ mang tính xuyên suốt, toàn diện và bền vững.

2. Thành quả

Lịch sử mối quan hệ Việt - Lào

 

 

Hình ảnh một buổi ký kết hợp tác giữa Việt Nam và Lào

Các thành quả cơ bản từ lịch sử mối quan hệ Việt – Lào đã đạt được như sau:

– Trở thành nguồn sức mạnh vô tận quý giá của cách mạng hai nước, là di sản văn hóa thiêng liêng của hai dân tộc.

– Đưa cách mạng Việt Nam, Lào đi tới nhiều kỳ tích lịch sử và giành thắng lợi. Đảng và nhân dân hai nước đã sát cánh bên nhau để giành độc lập dân tộc đồng thời xây dựng thực lực, kiên cường chiến đấu, đưa cuộc chiến tranh cách mạng kéo dài 30 năm (1945 – 1975) đi tới thắng lợi hoàn toàn.

– Xây dựng được đội ngũ lãnh đạo chủ chốt đầu tiên đã tạo nên lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào Lào – Việt Nam.

– Gây dựng được cơ sở chính trị và căn cứ địa, giúp phát triển chiến tranh du kích Lào.

– Xây dựng ở mỗi nước Đông Dương một Đảng Mác – Lenin và thành lập mặt trận liên minh Việt – Lào – Campuchia.

– Nhân dân Việt – Lào đồng tâm hiệp lực chiến đấu, lập nhiều chiến công vang dội.

– Tiếp tục giữ gìn và phát huy mối quan hệ giữa hai nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc giai đoạn sau chiến tranh.

3. Những dấu mốc lịch sử

Lịch sử mối quan hệ Việt - Lào

 

 

Quân đội hai nước trong lễ mừng chiến thắng chiến dịch Thượng Lào

Lịch sử mối quan hệ Việt – Lào đã trải qua các dấu mốc lịch sử đáng nhớ sau:

– Hai dân tộc đấu tranh giành độc lập, tự do dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Đông Dương trong giai đoạn 1930 – 1945.

– Giai đoạn 1945 – 1954, liên minh chiến đấu Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam chống lại thực dân Pháp xâm lược.

– Giai đoạn 1954 – 1975, liên minh hai nước chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược.

– Giai đoạn 1976 – nay, hai quốc gia bước vào giai đoạn hợp tác toàn diện tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, chính trị, đối ngoại.

Chiến tranh đã đi qua, chặng đường sắp tới là một chặng đường giữ vững hòa bình và xây dựng, phát triển đất nước. Và lịch sử mối quan hệ Việt – Lào đã chứng minh rằng nhân dân hai nước luôn luôn sát cánh bên nhau không rời, sẵn sàng cùng nhau đối mặt với mọi thử thách trong công cuộc xây dựng tương lai.