Lịch sử mối quan hệ Việt – Lào là những con đường vinh quang
14/06/2019
Tình hữu nghị Việt – Lào gắn bó keo sơn hơn nửa thế kỷ
15/06/2019

Quan hệ đặc biệt và ý nghĩa của việc thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt – Lào

Hơn nửa thế kỷ trước, hai dân tộc Việt Nam và Lào đã gắn bó bền chặt với nhau trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống giặc ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Kaysone Phomvihane chính là những người đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện. Trên nhiều phương diện, ý nghĩa của việc thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt – Lào được nhận thấy rõ ràng hơn cả. Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

1. Những dấu mốc trong mối quan hệ Việt – Lào

Trong thời kỳ chịu sự xâm lăng của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hai nước Việt – Lào đã luôn đồng cam cộng khổ, hỗ trợ lẫn nhau, nhờ đó hai nước đã liên tục giành được những chiến thắng đi vào lịch sử.

Ý nghĩa của việc thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt - LàoHai nước Việt – Lào đã luôn đồng cam cộng khổ, hỗ trợ lẫn nhau

Trên con đường cứu nước của mình, Nguyễn Ái Quốc luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến Lào. Từ nửa sau những năm 20 thế kỷ XX, Lào là một đầu truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng cứu nước mới của Nguyễn Ái Quốc vào Đông Dương.

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập. Tháng 10/1930, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam quyết nghị đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương, xác lập rõ mối quan hệ chặt chẽ giữa phong trào ba nước Đông Dương là Việt Nam, Lào và Campuchia.

Giai đoạn 1930 – 1945 là thời kỳ nhân dân hai nước Việt Nam và Lào nương tựa lẫn nhau trong quá trình đấu tranh giành độc lập, tự do dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. Sự ra đời của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (ngày 2/9/1945) và Chính phủ Lào Ítxalạ (ngày 12/10/1945) chính là cơ sở đưa tình đoàn kết, giúp đỡ nhau lên tầm liên minh chiến đấu.

Ý nghĩa của việc thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt - Lào

Trên con đường cứu nước của mình, Nguyễn Ái Quốc luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến Lào

Chính phủ hai nước để khẳng định ý nghĩa của việc thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt – Lào đã ký Hiệp ước tương trợ Lào – Việt và Hiệp định về tổ chức Liên quân Lào – Việt. Hai hiệp ước chính thức đặt cơ sở pháp lý đầu tiên cho sự hợp tác giúp đỡ và liên minh chiến đấu chống kẻ thù chung.

Ngày 5/9/1962, sau khi Hiệp định Geneva về Lào được ký kết, Việt Nam và Lào đã đi đến việc thiết lập quan hệ ngoại giao. Ý nghĩa của việc thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt – Lào là mở ra một chương mới trong sự nghiệp củng cố và phát triển hơn nữa sự gắn bó keo sơn giữa hai nước.

Bước vào thời kỳ mới hướng đến xây dựng, phát đất nước, ngày 18/7/1977, hai nước đã ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác khẳng định tình đoàn kết đặc biệt trước sau như một. Đây là văn kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại, đánh dấu bước phát triển mới, toàn diện của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào.

2. Ý nghĩa về hoạt động cách mạng

Ý nghĩa của việc thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt - Lào

Hai nước luôn sát cánh trong cuộc chiến đấu chống lại kẻ thù chung

Ý nghĩa của việc thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt – Lào được nhận thấy rõ ràng, đặc biệt trong thời kỳ bom rơi đạn nổ khi cả hai nước chịu sự xâm lăng của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Nhờ sự đoàn kết, giúp đỡ và tương trợ lẫn nhau, hai nước đã liên tiếp giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác tiến tới thắng lợi hoàn toàn vào năm 1975.

3. Ý nghĩa về chính trị, xã hội

Ý nghĩa của việc thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt - Lào

Trong thời kỳ hòa bình, ý nghĩa của việc thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt – Lào vẫn tiếp tục được khẳng định trên tất cả các lĩnh vực

Trong thời kỳ hòa bình, ý nghĩa của việc thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt – Lào vẫn tiếp tục được khẳng định trên tất cả các lĩnh vực, tăng cường, đi vào chiều sâu hơn. Các tồn tại, hạn chế từng bước được khắc phục, việc thực hiện Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác Việt Nam – Lào năm 2016 đã ký giữa hai Chính phủ về cơ bản đã đạt được mục tiêu đề ra.

Sau khi ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác, quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, ngày càng gắn bó tin cậy. Hai bên đã liên tục phối hợp tổ chức tốt các chuyến thăm, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước.

Nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng hơn 50 năm qua cùng ý nghĩa của việc thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt – Lào, nhân dân hai nước Việt Nam và Lào có thể tự hào về mối quan hệ thủy chung trong sáng, đoàn kết hiếm có giữa hai dân tộc anh em. Với những gì đã có trong quá khứ cùng với sự quyết tâm và nỗ lực của lãnh đạo và người dân hai nước, chắc chắn Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai.